06/22/2024

RC Servo Sinyal Yönü Değiştirme Devresi

Uzaktan kumanda alıcınız yeterli sayıda kanala sahip olmadığında servo motorun sinyal yönünü değiştirebilmek için kullanabileceğiniz bir devre.

Küçük olduğu için arduino Pro microyu tercih ettim. Dilerseniz Arduino Nano ile de mevcut kodu kullanabilirsiniz. Pro microdaki 3 ve 5 nolu pinler yerine Arduino Nano için D3 ve D5 pinleri kullanılabilir.

 

Arduino için servo sinyal yön değiştirici kodu:

#include <Servo.h> // Libraries file | Kütüphane dosyası

Servo servoMotor; // Servo nesnesi oluşturuluyor
int RXPin = 3; // Receiver pin | Alıcı pin
int kontrol = 1400; // Alıcıdan gelen kontrol değeri

void setup() {
 servoMotor.attach(5); // Servo Pin
 pinMode(RXPin, INPUT); // Receiver pin input | Alıcı pin giriş
}

void loop() {
 kontrol = pulseIn(RXPin, HIGH); // Reading the receiver signal | Alıcı sinyalinin okunması
 
 
  kontrol = map(kontrol, 1000, 2000, 180, 0);
// kontrol = map(kontrol, 1000, 2000, 0, 180); // Other side | Diğer yön
  servoMotor.write(kontrol); // Servo motor kontrol değeri atanıyor
 
 delay(30);
}

 

Servo hareket limitini ayarlama:

11. satırda ki 180, 0 değerleri servo için maksimum hareket alanını belirler. ( Maks. 180° , min 0°)
Eğer hareketi azaltmak istioyorsanız 180 değerini daha küçük bir değer ile değiştirebilirsiniz.. Örneğin 120, 0


Servo hareket yönü:

Size uygun servo yönünü belirlemek için iki seçenek mevcut. Mevcut yönde hareket etmesi için 0,180 değerlerini veya diğer yön de hareket etmesi için 180, 0 değerlerini kullanabilirsiniz.