05/18/2024

Ucuz Ve Basit 4 Kanallı Model Uçak Kumandası Yapımı. DIY RC

RC model uçak, drone, araba ve tekneler için düşük maliyetli 4 kanallı uzaktan kumanda nasıl yapılır.
Yaklaşık maliyeti 13-14 USD olan orantılı kontrollere sahip uzaktan kumanda yapımı. Model uçak, drone, araba, tekne ve tank gibi her çeşit model araç kontrolü için kullanılabilir.

Gerekli malzemeler:

2 x Arduino Nano
1 x NRF24L01 + PA Wireless Modül
1 x NRF24L01 Wireless Modül
2 x Arduino joystick
2 x 100uF Kondansatör (16V veya üstü)
1 x 13*6 cm delikli plaket
1 x 5*3.5 cm delikli plaket

Transmitter Circuit – Receiver Circuit | Verici Devresi – Alıcı Devresi

 

Arduino ve kütüphane dosyaları ile ilgili deneyiminiz yoksa kodu yüklemeden önce aşağıdaki videoyu izlemelisiniz.

Transmitter Code | Verici Kodu

// 4 Channel Transmitter | 4 Kanal Verici

#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>

const uint64_t pipeOut = 0xE9E8F0F0E1LL;  //IMPORTANT: The same as in the receiver 0xE9E8F0F0E1LL | Bu adres alıcı ile aynı olmalı
RF24 radio(7, 8); // select CE,CSN pin | CE ve CSN pinlerin seçimi

struct Signal {
byte throttle;
byte pitch;
byte roll;
byte yaw;
};

Signal data;

void ResetData() 
{
data.throttle = 127; // Motor Stop (254/2=127)| Motor Kapalı (Signal lost position | sinyal kesildiğindeki pozisyon)
data.pitch = 127; // Center | Merkez (Signal lost position | sinyal kesildiğindeki pozisyon)
data.roll = 127; // Center | merkez (Signal lost position | sinyal kesildiğindeki pozisyon)
data.yaw = 127; // Center | merkez (Signal lost position | sinyal kesildiğindeki pozisyon)
}

void setup()
{
//Start everything up

radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipeOut);
radio.stopListening(); //start the radio comunication for Transmitter | Verici olarak sinyal iletişimi başlatılıyor
ResetData();
}

// Joystick center and its borders | Joystick merkez ve sınırları

int mapJoystickValues(int val, int lower, int middle, int upper, bool reverse)
{
val = constrain(val, lower, upper);
if ( val < middle )
val = map(val, lower, middle, 0, 128);
else
val = map(val, middle, upper, 128, 255);
return ( reverse ? 255 - val : val );
}

void loop()
{
// Control Stick Calibration | Kumanda Kol Kalibrasyonları
// Setting may be required for the correct values of the control levers. | Kolların doğru değerleri için ayar gerekebilir.

data.throttle = mapJoystickValues( analogRead(A0), 524, 524, 1015, true );
data.roll = mapJoystickValues( analogRead(A1), 12, 524, 1020, true );   // "true" or "false" for servo direction | "true" veya "false" servo yönünü belirler
data.pitch = mapJoystickValues( analogRead(A2), 12, 524, 1020, true );   // "true" or "false" for servo direction | "true" veya "false" servo yönünü belirler
data.yaw = mapJoystickValues( analogRead(A3), 12, 524, 1020, true );    // "true" or "false" for servo direction | "true" veya "false" servo yönünü belirler

radio.write(&data, sizeof(Signal));
}

 

Receiver Code | Alıcı Kodu

// 4 Channel Receiver | 4 Kanal Alıcı
// PWM output on pins D2, D3, D4, D5 (Çıkış pinleri)

#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#include <Servo.h>

int ch_width_1 = 0;
int ch_width_2 = 0;
int ch_width_3 = 0;
int ch_width_4 = 0;

Servo ch1;
Servo ch2;
Servo ch3;
Servo ch4;

struct Signal {
byte throttle;   
byte pitch;
byte roll;
byte yaw;
};

Signal data;

const uint64_t pipeIn = 0xE9E8F0F0E1LL;
RF24 radio(7, 8); 

void ResetData()
{
// Define the inicial value of each data input. | Veri girişlerinin başlangıç değerleri
// The middle position for Potenciometers. (254/2=127) | Potansiyometreler için orta konum
data.throttle = 127; // Motor Stop | Motor Kapalı
data.pitch = 127; // Center | Merkez
data.roll = 127;  // Center | Merkez
data.yaw = 127;  // Center | Merkez
}

void setup()
{
 //Set the pins for each PWM signal | Her bir PWM sinyal için pinler belirleniyor.
 ch1.attach(2);
 ch2.attach(3);
 ch3.attach(4);
 ch4.attach(5);

 //Configure the NRF24 module
 ResetData();
 radio.begin();
 radio.openReadingPipe(1,pipeIn);
 
 radio.startListening(); //start the radio comunication for receiver | Alıcı olarak sinyal iletişimi başlatılıyor
}

unsigned long lastRecvTime = 0;

void recvData()
{
while ( radio.available() ) {
radio.read(&data, sizeof(Signal));
lastRecvTime = millis();  // receive the data | data alınıyor
}
}

void loop()
{
recvData();
unsigned long now = millis();
if ( now - lastRecvTime > 1000 ) {
ResetData(); // Signal lost.. Reset data | Sinyal kayıpsa data resetleniyor
}

ch_width_1 = map(data.throttle, 0, 255, 1000, 2000);   // pin D2 (PWM signal)
ch_width_2 = map(data.pitch,  0, 255, 1000, 2000);   // pin D3 (PWM signal)
ch_width_3 = map(data.roll,   0, 255, 1000, 2000);   // pin D4 (PWM signal)
ch_width_4 = map(data.yaw,   0, 255, 1000, 2000);   // pin D5 (PWM signal)

// Write the PWM signal | PWM sinyaller çıkışlara gönderiliyor
ch1.writeMicroseconds(ch_width_1);
ch2.writeMicroseconds(ch_width_2);
ch3.writeMicroseconds(ch_width_3);
ch4.writeMicroseconds(ch_width_4);
}

Kodlardaki “include satırlarında yer alan .h uzantılı dosyalar kütüphane dosyalarıdır. Onları isimleri ile aratın. Bilgisayarınıza indirin ve Arduino/Libraries klasörüne koplayın. (Bunu kodu arduinoya yüklemeden önce yapmalısınız)

Örnek:  NRF24L01 için gerekli kütüphane linki : https://github.com/maniacbug/RF24 (Arduino kartına göre farklı versiyon kütüphane dosyaları gerekebilir. Deneyerek bulunabilir)