05/18/2024

Labaratuvar Tip Güç Kaynağı Yapımı. Voltaj ve Akım Ayarlı.

Bu güç kaynağı 1.2 – 24 volt voltaj, 0.2 – 9 Amper akım ayarlama imkanına sahip. Maksimum gücü 120W. Güç kaynağı ayrıca 5V sabit akımlı 75W güce ve maksimum 5A akım verebilen bir modüle de sahip.
Soğutma için 2 adet fan kullandım. Bir tanesi sıcak havayı dışarı atmak için diğer fan ise Ana regülatör olarak kullandığım XL4016 modülünü soğutmak için. Kutu içerisindeki sıcaklık 60 °C yi aştığında birinci fan yani sıcak havayı dışarı atacak olan fan çalışacak. Yeterli olmazsa ve sıcaklık 65 derecenin üzerine çıkarsa ikinci fan devreye girecek. Sıcaklığı ölçme ve fanların kontrolünü  Arduino Pro Mini ile yaptığım fan kontrol devresi sağlıyor. Farklı sıcaklık seviyeleri için kod üzerinden sıcaklık değerleri değiştirilebilir. Bu devre ile 0.91 inc lik bir Oled ekran da kullandım. Bu ekran kutu içerisindeki sıcaklığı gösteriyor ve hangi fanın aktif olduğunu belirtiyor. Fanlar 12V,  Arduino kontrol devresi ve oled ekran ise 5V ile çalışıyor. Bunları beslemek için 5V ve 12V sabit voltaj sağlayan küçük bir güç devresi yaptım. Güç kaynağı toplam 4 devreden oluşuyor. 2 tanesi hazır regülatör modülü diğer ikisi ise kendi yaptığım 5V & 12V güç devresi ve fan kontrol devresi.


5V & 12V Regülatör Devresi Gerekli malzemeler:

1 x 7805 Regülatör Entegre
1 x 7812 Regülatör Entegre
2 x 0.33uF Kondansatör
2 x 0.1uF Kondansatör

2 Kademeli Fan Kontrol Devresi Gerekli Malzemeler:

1 x Arduino Pro Mini
1 x 18B20 Sıcaklık Sensörü
2 x S8050 NPN Transistör
2 x 270R Direnç
1 x 0.91 inc Oled Ekran
1 x 8cm Fan 12V
1 x 5cm Fan 12V

İki Kademeli Fan Kontrol Devre Kodu:

#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define BUS 2
OneWire oneWire(BUS);
DallasTemperature sensor(&oneWire); 
Adafruit_SSD1306 display; 

String Durum; 

void setup ()
{
 pinMode(8, OUTPUT); // S8050 Transistor Port (Fan 1)
 pinMode(6, OUTPUT); // S8050 Transistor Port (Fan 2)

 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); 
 display.clearDisplay();
 display.display();
}
void loop ()
{
 float temp;
 sensor.requestTemperatures();
 temp = sensor.getTempCByIndex(0);
 
 display.setTextColor(WHITE); 

if (temp > 60){           // Kutu içerisi 60 °C üzerine çıkınca 1. Fan soğutması aktif olacak 
     Durum = "  FAN 1 ";      // When the inside of the box exceeds 60 degrees, the fan number 1 will operate.
     digitalWrite(8, HIGH);
  }
     else {          
     Durum = " NORMAL";
     digitalWrite(8, LOW);
  }
     
if (temp > 65){           // Sıcaklık seviyesi 65 °C de 2 . Fan soğutması aktif olacak 
     digitalWrite(6, HIGH);    // When the temperature exceeds 65 degrees, fan 2 will also operate.
     Durum = "  FAN 2";
          
  }
  else { 
     digitalWrite(6, LOW);         
     if (temp > 29) Durum = "  FAN 1"; else Durum = " NORMAL" ;    
  }
  
 display.setTextSize(2);
 display.drawRect(84, 0, 5, 5, WHITE);
 display.setCursor(91,0);
 display.print("C");
 display.setTextSize(2);
 display.setCursor(20,0);
 display.print(temp);
 display.setCursor(1,19);
 display.setTextSize(2);
 display.print(Durum); 

 display.display();
 display.clearDisplay();
delay (1000);
}

 

Güç Kaynağı Diğer Gerekli Malzemeler:

1 x Labaratuvar tip güç kaynağı kutusu
1 x 24V 120W metal kasa adaptör
1 x XL4016 300W Ayarlı Regülatör Modülü
1 x XL4005 75W Regülatör Modülü
1 x 100V & 10A Voltmetre
2 x 10K çok turlu potansiyometre
4 x 4mm Muz tip dişi soket

Güç Kaynağı Tüm Şema: